Přečetli jsme

Jste studentem střední školy a chcete se opravdu dobře a efektivně připravit na novou státní maturitu z anglického jazyka? Nebo jste učitelem a hledáte kvalitní materiály pro své studenty k přípravě na novou podobu „zkoušky z dospělosti“? Ať tak či onak, vaší pozornosti by rozhodně neměla ujít cvičebnice anglického jazyka Chill out K maturitě bez obav, kterou v roce 2013 vydalo nakladatelství Klett.

chillout

Autoři cvičebnice mají bohaté zkušenosti v oblastech školství i samotného testování a podíleli se jak na vývoji metodiky testování a evaluačních nástrojů nové podoby

Kniha se věnuje rovnoměrně všem jazykovým dovednostem – poslechu, čtení, mluvení a psaní na úrovni B1 podle SERR. Krok za krokem se seznámíte se všemi typy úloh, se kterými se můžete u nové maturitní zkoušky setkat, a budete mít dostatečný prostor pro pochopení jejich struktury i řešení.  Velkou předností této cvičebnice je fakt, že se nesoustředila pouze na nácvik samotného řešení úloh, ale ve velké míře se věnuje také strategiím řešení testu, na což se často zapomíná. Dozvíte se, jak pracovat s pokyny a instrukcemi, co dělat na potítku, jak si ideálně rozvrhnout čas pro řešení testu a jak je možné postupovat u konkrétních typů úloh, abyste byli schopni řešit test pokud možno co nejrychleji a nejefektivněji. maturitní zkoušky, tak na tvorbě testových materiálů. Kniha tedy skutečně vznikala z per těch nejpovolanějších a na jejím obsahu je to znát.

Učitelé i studenti určitě uvítají i množství doplňkových aktivit před a po řešení jednotlivých úloh, které mají za úkol uvést téma, procvičit si slovní zásobu či gramatiku, dále dané téma rozvíjet apod. Pro lepší orientaci v cvičebnici jsou tyto aktivity vždy barevně odlišeny od samotných testových úloh.

U poslechové části je samozřejmostí kvalitně nahrané CD a možnost vyzkoušet si v hojné míře všechny typy úloh, které se v této části didaktického testu u maturitní zkoušky objeví. Část zabývající se čtením je plná zajímavých textů. U psaní máte možnost vyzkoušet si nejrůznější útvary od klasických dopisů přes stížnosti, články, vyprávění, e-maily, návody, vzkazy apod. Pro ústní část zkoušky je cvičebnice vybavena velice kvalitními barevnými fotografiemi pro popis obrázků či ilustraci témat.

Bonusem na konec je cvičný didaktický test pro poslech, čtení a jazykovou kompetenci v plném rozsahu tak, jak se s ním můžete setkat u nové maturitní zkoušky. Možná ne tak podstatným, ale dozajista praktickým plusem je i formát cvičebnice A4.

Pokud nechcete nechat nic náhodě a chcete být dobře připraveni na novou podobu maturitní zkoušky z angličtiny, tato cvičebnice by vám rozhodně neměla chybět!