Přečetli jsme

Jste studentem střední školy a chcete se opravdu dobře a efektivně připravit na novou státní maturitu z anglického jazyka? Nebo jste učitelem a hledáte kvalitní materiály pro své studenty k přípravě na novou podobu „zkoušky z dospělosti“? Ať tak či onak, vaší pozornosti by rozhodně neměla ujít cvičebnice anglického jazyka Chill out K maturitě bez obav, kterou v roce 2013 vydalo nakladatelství Klett.

Téma: Splnění komunikačního záměru a hodnocení písemného projevu

 

Zdroj: (inspired by Simon Andrewes´ article in IATEFL Teasig Newsletter, Issue 54 / October 2013)

 

Stručná anotace: Autor se ve svém příspěvku zabývá otázkou, která je často kladena při konfrontaci reálných prací napsaných maturanty při konfrontaci s hodnotícími kritérii pro hodnocení písemného projevu z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky: Jsou si jednotlivé aspekty- složky kritérií rovny? Mají nějakou hierarchii? Je některý posuzovaný aspekt důležitější než jiný?