OdkazyExistují i další organizace, které se věnují jazykovému vzdělávání, testování a certifikaci. Podívejte se na nejvýraznější z nich...

 

INSTITUCE ZABÝVAJÍCÍ SE TESTOVÁNÍM V ČR

CERMAT (www.cermat.cznovamaturita.cz)

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) je příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které obsahově i organizačně zajišťuje celý proces společné části maturitní zkoušky.

 

NUV (www.nuv.cz)

Národní ústav pro vzdělávání, školská poradenská zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Věnuje se vzdělávání všeobecnému i odbornému, a také uměleckému a jazykovému, zabývá se otázkami pedagogicko–psychologického, výchovného a kariérového poradenství.

zkouška z občanství  http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz

z češtiny pro cizince  http://cestina-pro-cizince.cz

 

Europass (www.europass.cz)

Europass je soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech.

 

SCIO ()

Scio je společnost zaměřená na testování žáků základních a středních škol, e-learning a podporu studentských aktivit. Rovněž se angažuje jako oponent reformy maturitní zkoušky.

 

ČŠI (www.csicr.cz)

Česká školní inspekce je správní úřad České republiky na úseku školství. Česká školní inspekce je zřízena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 

DALŠÍ INSTITUCE PŮSOBÍCÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ OBECNĚ:

Rámcové vzdělávací programy -  http://nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy

Systém vzdělávání v ČR - http://nuv.cz/vzdelavani-v-cr

AMATE

AMATE je zájmové, nestátní a neziskové sdružení metodiků cizích jazyků, které si klade za cíl přispívat ke zdokonalení výuky cizích jazyků na všech typech škol v České republice.

www.amate.cz

 

Nakladatelství

Cambridge University Press

Macmillan

Infoa

Bohemian Ventures

Hueber

Klett

 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

DysTEFL - portál týkající se metodického vzdělávání učitelů v oblasti "dys-"

Vzdělávání všem - portál vzdělávání pro jihomoravský region

DOVU - Další vzdělávání učitelů

Britská rada - Další vzdělávání učitelů

CŠKV - Centrum španělské kultury a vzdělávání

Vysočina Education

Odyssea

UPOL - pedagogika v praxi

NIDV - Národní institut pro další vzdělávání

IDV - Institut pro další vzdělávání (zapojení techniky do výuky)

 

JAZYKOVÉ INSTITUTY / LANGUAGE INSTITUTES in CR

Goethe Institut - kulturní institut Spolkové republiky Německo s celosvětovou působností.

Instituto Cervantes - byl zřízen Španělským státem v roce 1991 s cílem šířit, vyučovat a propagovat španělskou a hispanoamerickou kulturu.

Francouzský institut v Praze - byl původně koncipován jako skutečná univerzita a v současnosti je multidisciplinárním kulturním centrem: je to živé místo, které má mnoho podob, je to centrum výuky francouzštiny, místo konání kulturních akcí, kulturní partner a platforma pro kulturní setkávání.

Goethe Zentrum - je zaměřeno na německý jazyk a jeho propagaci.

VZDĚLÁVACÍ PORTÁLY

Učitelské listy

Spomocník - metodický portál

Česká škola

První jazykový portál

Pomoc učitelům

EDUin - Vzdělání je naše věc

Esborovna - největší sborovna v ČR

DUMY - digitální materiály pro výuku

Vzdělání na dotek - integrace tabletů do výuky

 

MODIFIKACE PRO ZNEVÝHODNĚNÉ ČTENÁŘE

www.dys.cz

http://www.teiresias.muni.cz/

http://www.elsa.cvut.cz/

http://www.helpnet.cz/sluchove-postizeni

http://www.autismus.cz

http://www.hishelpinschool.com/adaptation/modadapt.html

http://specialed.about.com/od/iep/a/accomod.htm

http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/specialni-vzdelavani

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/specialni-vzdelavani

 

SDRUŽENÍ UČITELŮ JAZYKŮ

Seznam asociací učitelů jazyků

AJŠA - Asociace JŠ

ACERT - Asociace certifikovaných JŠ

AUA ČR - Asociace učitelů angličtiny v ČR

MSSUA - Moravskoslezská asociace učitelů angličtiny

SUF - Sdružení učitelů francouzštiny

AUS/APE - Asociace učitelů španělštiny

SGUN - Spolek germanistů a učitelů němčiny

ČAR - Česká asociace rusistů

AUCCJ - Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka

ASČ - Sdružení středoškolských češtinářů

 

ZKOUŠKY

City and Guilds

CERMAT

www.novamaturita.cz - Web o státní maturitě

 

VÝUKA - MATERIÁLY ONLINE

Časopis Bridge (B1 - B2)

Časopis Clue (A2)

Časopis Gate (A2)

Časopis Drive (A2 - B1)

Cambridge TV online

Radio Praha - cizojazyčné vysílání v několika jazycích

 

OSTATNÍ / OTHER

Akreditace DVPP MŠMT

Výzkumný ústav pedagogický

Asociace ředitelů gymnázií