Kdo je kdo

PhDr. Eva Složilová, M.A.

 

Studovala na FF UK v Bratislavě (anglický a arabský jazyk), státní rigorózní zkoušku vykonala v oboru arabský jazyk. V letech 2001-2004 absolvovala postgraduální studium v zahraničí (MA in Language Testing, Lancaster University, V. Británie), v současnosti dokončuje doktorské studium (didaktika arabštiny) na FF UK v Praze.

18 let se věnuje jazykovému testování: standardizované testování podle normy NATO STANAG 6001 pro AČR (2001-2003 vedoucí národního testovacího týmu pro angličtinu), 2009-2011 ve spolupráci s CERMATem (vývoj testových položek, tester-training pro hodnotitele ústního a písemného projevu maturitní zkoušky z angličtiny), od r. 2011 metodička testování na CJV MU v Brně, od r. 2013 manažerka kvality CJV MU v Brně pro oblast jazykového testování.

Nabízí lektorskou činnost – semináře zaměřené na vývoj jazykového testu a testových specifikací, moderace testových položek, obeznámení se s SERRJ, hodnocení písemného a ústního projevu, standard setting, benchmarking, koherence a koheze v hodnocení písemného a ústního projevu a další pro ÚJOP UK v Praze, NIDV, CJV MU v Brně, TU v Liberci. Poskytuje konzultační a posuzovatelské služby (zkouška A1 z češtiny jako cizího jazyka pro žadatele o trvalý pobyt, testy z angličtiny pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ, Standardy pro základní vzdělávání – angličtina, test z českých reálií pro účely udělování státního občanství ČR a další). V oblasti výzkumu se specializuje na testování čtení (autenticita, využití metody myšlení nahlas pro validaci testu a mapování strategií čtení), testování jazyka pro specifické a akademické účely, washback. Členka CASAJC/CERCLES, EALTA.

 

Mgr. Martina Hulešová, M.A.

Vystudovala španělský jazyk na FF Univerzity Karlovy, jako stipendistka pobývala na Universidad de Zaragoza ve Španělsku. Absolvovala vzdělávací kurzy pro učitele cizích jazyků i pro jazykové testery (Madrid, Maynooth, Turku, Haag, Siena, Lancaster apod.). Postgraduálně vystudovala obor Language Testing na Univerzitě v Lancasteru. Od ukončení FF UK v roce 1997 působí jako vyučující španělského jazyka, v letech 2001 až 2011 působila v CERMATu v oblasti vývoje evaluačních nástrojů, metodiky testování a vzdělávání v oblasti testování, nejprve jako předmětová koordinátorka, poté jako metodička cizích jazyků a hlavní metodička.

V současné době kromě výuky španělského jazyka pracuje jako konzultantka pro státní i soukromé organizace zabývajícími se testováním, působí jako školitelka v rámci DVPP např. pro NIDV, AMATE, spolupracuje na projektech dalších institucí (např. NUV). Od roku 2008 je členkou mezinárodní organizace EALTA, od roku 2011 je členkou AMATE. Působí jako autorka výukových materiálů (např. Klett, Akcent Třebíč) a jako konzultantka a lektorka pro tato témata: vývoj testu (specifikace testu, vývoj a moderace testových položek, hodnocení a analýza výsledků); práce se s SERRJ; proces stanovení standardů (standard setting a benchmarking); posouzení validity evaluačních nástrojů; školení autorů testových úloh.

 

Mgr. Kateřina Chadová

Vystudovala anglický jazyk a český jazyk a literaturu na PedF Univerzity Karlovy. V letech 2011-2014 pracovala v CERMATu v Sekci evaluačních nástrojů jako předmětová koordinátorka pro anglický jazyk. Zde se podílela na přípravě maturitní zkoušky z anglického jazyka a na modifikaci testové dokumentace anglického jazyka pro neslyšící studenty. Nadále spolupracuje jako autorka a odborná revizorka testových úloh anglického jazyka a jako autorka a odborná revizorka testových úloh českého jazyka v úpravě pro neslyšící. V současné době se věnuje výuce anglického jazyka a výuce českého jazyka pro cizince, překladům, ale také studiu francouzštiny a finštiny.