Aktivity AJATu

AJAT se prostřednictvím svých členů podílí na vývoji zkoušky z českých reálií, které je součástí zkoušky nutné pro získání občanství. Zkouška pro získání občanství má dvě části. část jazykovou a tzv. reálie ČR. Více informací lze najít na http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=aktuality-3&hl=cs_CZ