Aktivity AJATu

Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity uspořádalo v lednu 2015 v Brně mezinárodní konferenci na téma Language Centres in Higher Education.

Na konferenci vystoupil s příspěvkem i zástupce AJATu.

Informace o konferenci lze nalézt zde: http://www.cjv.muni.cz/en/international-conference-2015-brno/

Všechna vystoupení byla nahrávána a můžete si je poslechnout zde: http://slideslive.com/cjv/language-centres-in-higher-education-2015

Tištěný sborník by měl být publikován na konci roku 2015.

Pod tímto odkazem naleznete rozhovor, který poskytla naše expertka Martina Hulešová pro EduIn:

http://www.eduin.cz/clanky/zeptali-jsme-se-expertky-jak-hodnotite-prinos-statni-maturity-z-ciziho-jazyka/

AJAT se prostřednictvím svých členů podílí na vývoji zkoušky z českých reálií, které je součástí zkoušky nutné pro získání občanství. Zkouška pro získání občanství má dvě části. část jazykovou a tzv. reálie ČR. Více informací lze najít na http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=aktuality-3&hl=cs_CZ

Naši kolegové společně vytvořili sbírky úloh pro procvičování čtení v německém a španělském jazyce.  Obě publikace jsou určeny pro běžnou práci v hodinách. Nejde o sbírku testů či testových úloh, na jejichž základě by měli být žáci hodnoceni. Záměrem bylo připravit pro žáky a pro učitele pomůcku, kterou by mohli využít při výuce čtení s porozuměním a při následné diskusi o strategiích čtení a řešení úloh. Formáty úloh, typy textů, ověřované dovednosti, kognitivní procesy patřící k receptivní dovednosti čtení a v neposlední řadě též úroveň obtížnosti úloh a textů odpovídají obsahu a obtížnosti maturitní zkoušky z cizího jazyka, resp. tomu, jak je specifikována v Katalozích požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky. Sbírky však obsahují také některé úlohy na vyšší úrovni obtížnosti, která byla sice MŠMT zrušena, přesto si myslíme, že pro některé žáky, resp. typy škol mohou být také užitečné.

Více informací najdete na stránkách vydavatelství Akcent