AJAT

Asociace jazykových testerů České republiky vznikla v únoru roku 2012 jako dobrovolné profesní nepolitické sdružení s cílem sdružovat odbornou i širší veřejnost se zájmem o problematiku vzdělávání, hodnocení a testování v jazycích. Chceme se zabývat rozšiřování povědomí v oblasti hodnocení a testování v jazycích, zejména nás uplatňování teoretických principů a obecných zásad platných v testování a hodnocení jazykových dovedností.

Zakládajícími členy jsou lidé, kteří se vývojem jazykových testů a jejich evaluací dlouhodobě zabývají a jimž není kvalita jazykového testování u nás lhostejná.

Vytváříme a realizujeme vzdělávací programy v tomto oboru, spolupracujeme na projektech související s jazykovým vzděláváním a hodnocením, pořádáme vzdělávací akce, konference a setkání (zatím v menším měřítku). Při poskytování konzultací spolupracujeme s odborníky v ČR i ze zahraničí, naši členové jsou členy mezinárodních profesních sdružení jako je např. EALTA a ILTA. Jedním z důležitých principů, kterým se řídíme, je dodržování profesní etiky a standardů pro pedagogické a psychologické testování. 

Pokud máte zájem s námi spolupracovat, kontaktujte nás.

Máte-li chuť se stát členem AJAT, pročtěte si prosím naše stanovy (zejména podmínky členství) a vyplňte přihlášku.