Aktuálně

Místo konání: Ústav odborné a jazykové přípravy v Poděbradech (ÚJOP UK)

Ve dnech 21. a 22. června 2016 se v Poděbradech konala již tradiční konference zaměřená na cizí jazyky, kterou pořádalo Výzkumné a testovací centrum ÚJOP UK. Tématem té letošní byly Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Na konferenci zazněla plenární přednáška PhDr. Evy Složilové, M.A. (Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně) s názvem Výzvy standardizovaného testování. Na konferenci také probíhalo několik sekcí zaměřených na jazykové testování, kde mj. zazněly i příspěvky Martiny Hulešové (Změny v Certifikované zkoušce z češtiny pro cizince aneb týmová cesta ke zvyšování kvality) a Petry Chvojkové (Jazyková zkouška jako nástroj začlenění, nebo vyloučení?). Vybrané příspěvky jsou k dispozici ve sborníku konference, který je dostupný zde:

http://ujop.cuni.cz/upload/stories/vtc/konference/01_PDBY_2016_konference_sbornik.pdf.