Aktuálně

Další konference pořádaná Masarykovou univerzitou, resp. Centrem jazykového vzdělávání, nese název CZKey – Klíč k češtině jako cizímu jazyku.

Konference představí češtinu pro cizince jako dynamicky se rozvíjející obor bohemistiky a poskytne platformu pro výměnu či sdílení zkušeností z didaktického i odborného hlediska.

Termín: 9.–10. září 2015

Místo konání: Brno, Univerzitní kampus

Podrobné informace včetně programu najdete zde: http://www.cjv.muni.cz/cs/konference-czkey/