Hlavní
Vítejte na stránkách Asociace jazykových testerů České republiky!
 

 

AKTUÁLNĚ: V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku budou zanikat občanská sdružení, a proto i AJAT bude muset měnit svůj statut.

Více informací najdete na stránkách Hospodářské komory ČR.

NOVINKY

13. konference EALTA

ASSESSMENT OF WHAT...?: REVISITING THE CONSTRUCT(S)

Místo konání: Universitat Politecnica de Valencia, Španělsko

Od 3. 5. do 8. 5. 2016 se ve Valencii konala konference EALTA, ke které byly přidruženy workshopy a setkání pracovních skupin SIG. Tématem konference byly různé pohledy na konstrukt v jazykovém testování –Assessment of what...?: Revisiting the construct(s). Martina Hulešová se této konference zúčastnila jako zaměstnankyně Výzkumného a testovacího centra (VTC ÚJOP UK). Zapojila se do workshopu zaměřeného na řešení praktických problémů týkajících se zajišťování kvality v jazykovém testování. Tento workshop přesně odpovídal na otázky související s různými aspekty kvality vývoje a použití testů a jiných forem hodnocení, které si účastníci připravili. Zároveň bylo možné diskutovat o různých přístupech k řešení problémů v souvislosti s lokálním kontextem.

5. 5. odpoledne se konal SIG meeting, jehož hlavním tématem byla validace škál a shoda hodnotitelů psaní. 6.–8. 5. se konala samotná konference. Veškeré příspěvky budou postupně zavěšeny na http://www.ealta.eu.org/resources.htm#Conferences.

Martina Hulešová

-----

Katedra aplikované lingvistiky Univerzity Palackého v Olomouci uspořádala 16. 10. 2015 druhý ročník konference Trendy v jazykovém vzdělávání v terciární sféře v jazykových centrech na FF v ČR a SR II – Testování a měření jazykových kompetencí.

Příspěvek naší členky přednesený na této konferenci pod názvem Kodex dobré praxe v jazykovém testování si můžete přečíst zde.

Aktuální zprávy ze školství